• Eolis Air Manager luchtzuiveraar

  Eolis Air Manager luchtzuiveraar

 • De EOLIS Air Manager luchtreiniger verwijdert

  99,6% van de coronavirussen in de lucht

  Tests uitgevoerd met een EOLIS Air Manager 600S

 • Sinds het begin van de Covid-19-pandemie is alles in het werk gesteld om het virus te bestrijden. Recente tests, uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium, hebben aangetoond dat de EOLIS Air Manager luchtreiniger na slechts tien minuten gebruik 99,6% van de in de lucht aanwezige coronavirussen vernietigt. We zullen het uitleggen.

  Eolis Air Manager luchtreiniger: effectief tegen Covid-19

  NatéoSanté, pionier en expert op het gebied van de luchtkwaliteit binnenshuis, is sinds begin 2020 betrokken bij de strijd tegen Covid-19. Het bedrijf werd al snel door de French Healthcare Organisation vermeld als één van de spelers die deelnemen aan de nationale inspanning om de pandemie te bestrijden. Het heeft vele ziekenhuizen uitgerust met professionele luchtzuiveraars in Frankrijk en in het buitenland, waaronder China.

  De doeltreffendheid van de EOLIS Air Manager toestellen werd al langer op het terrein aangetoond, in de eerste plaats door de keuze van de professionals in de gezondheidszorg. De overtuigende resultaten van de tests die in oktober 2020 door een laboratorium voor microbiologie en virologie in Frankrijk werden uitgevoerd, vormen een extra bevestiging van de prestaties van deze toestellen.

  Tests uitgevoerd met een EOLIS Air Manager 600S

  Na een reeks tests op een menselijke coronavirusstam (HCoV-229E) die sterk lijkt op de SARS-CoV-2-stam, tonen de resultaten aan dat de professionele luchtreiniger van EOLIS Air Manager 99,6% van de coronavirussen die in de testkamer aanwezig zijn elimineert en dit na slechts 10 minuten.

  Dit percentage van 99,6% is bereikt met een standaard EOLIS Air Manager 600S, uitgerust met een Perform+ filterblok inclusief een HEPA H13 filter, conform NF EN ISO 29463-4 (voorheen NF EN 1822-4). Een aërosol van druppels besmet met een bekende concentratie coronavirus werd gedurende 5 minuten in een hermetische kamer verneveld. De 99,6% reductiegraad werd vervolgens gemeten na slechts 10 minuten luchtzuivering op snelheid 2.

  EOLIS Air Manager doeltreffend tegen het SARS-CoV-2 coronavirus, verantwoordelijk voor Covid-19

  "De resultaten van deze tests bevestigen dat onze luchtreiniger EOLIS Air Manager doeltreffend is om het coronavirus SARS-CoV-2, verantwoordelijk voor de Covid-19 pandemie, uit de lucht te verwijderen", zegt Anaïs Guyomarc'h, Director of Operations and Research & Development van NatéoSanté.

  Deze twee stammen HCoV-229E en SARS-CoV-2 behoren tot dezelfde familie van coronavirussen. Ze hebben zeer gelijkaardige structuren en afmetingen. Hun manier van verspreiding in de lucht is vergelijkbaar.

   

  "Deze tests bevestigen de betrouwbaarheid van onze technologie. "zegt Thierry Ricci, CEO van NatéoSanté.

   

  Thierry Ricci, oprichter en directeur van NatéoSanté: "We hebben een lange ervaring. Wij zijn al meer dan tien jaar experts op het gebied van luchtkwaliteit binnenshuis. Het is de uitstekende kwaliteit van ons werk, onze technologie en onze innovatieve ideeën die worden erkend. Wij hechten veel belang aan het laten beoordelen van de prestaties en de veiligheid van onze technologie. Deze succesvolle, wetenschappelijk onderbouwde tests bevestigen de doeltreffendheid van onze professionele luchtzuiveraars: ".

  EOLIS Air Manager doeltreffend tegen het SARS-CoV-2 coronavirus, verantwoordelijk voor Covid-19

  "De resultaten van deze tests bevestigen dat onze luchtreiniger EOLIS Air Manager doeltreffend is om het coronavirus SARS-CoV-2, verantwoordelijk voor de Covid-19 pandemie, uit de lucht te verwijderen", zegt Anaïs Guyomarc'h, Director of Operations and Research & Development van NatéoSanté.

  Deze twee stammen HCoV-229E en SARS-CoV-2 behoren tot dezelfde familie van coronavirussen. Ze hebben zeer gelijkaardige structuren en afmetingen. Hun manier van verspreiding in de lucht is vergelijkbaar.

  "Deze tests bevestigen de betrouwbaarheid van onze technologie. "zegt Thierry Ricci, CEO van NatéoSanté.

   

  Thierry Ricci, oprichter en directeur van NatéoSanté: "We hebben een lange ervaring. Wij zijn al meer dan tien jaar experts op het gebied van luchtkwaliteit binnenshuis. Het is de uitstekende kwaliteit van ons werk, onze technologie en onze innovatieve ideeën die worden erkend. Wij hechten veel belang aan het laten beoordelen van de prestaties en de veiligheid van onze technologie. Deze succesvolle, wetenschappelijk onderbouwde tests bevestigen de doeltreffendheid van onze professionele luchtzuiveraars: ".

 • De professionele luchtreiniger beschermt gesloten en gemeenschappelijke ruimtes.

 • De professionele luchtreiniger beschermt gesloten en gemeenschappelijke ruimtes.

  De maatregelen voor de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (het dragen van een masker, ontsmetten van de handen, 1,5 m afstand houden,...) zijn essentieel om zichzelf en de anderen te beschermen en veilig te houden. De installatie van een professionele luchtreiniger vervolledigt dit veiligheidsmechanisme.

   

  In de bijzondere context van de tweede lockdown, die soms leidt tot de gedeeltelijke of volledige voortzetting van de activiteit (in bedrijven, bij voor het publiek toegankelijke administraties, in het onderwijs), vormen luchtzuiveringsinstallaties een garantie voor een bijkomende gezondheidsverzekering.

   

  Duitsland heeft deze kwestie met name voor zijn scholen aangepakt. In Frankrijk overweegt de regio Auvergne-Rhône-Alpes een plan voor de uitrusting van de particuliere en openbare middelbare scholen waarvoor zij verantwoordelijk is. In dit kader zijn NatéoSanté luchtreinigers geselecteerd voor een reeks tests.

  EOLIS Air Manager: kwaliteitsgaranties

  De tests die NatéoSanté liet uitvoeren en die de efficiëntie tegen de strijd van de coronavirussen aantonen, vullen alle bestaande prestatierapporten aan om de algemene doeltreffendheid van de EOLIS Air Manager-luchtzuiveringsinstallatie te garanderen:

  • Tegen fijne stofdeeltjes PM2.5
  • Tegen Formaldehyde en Benzeen om te voldoen aan het decreet over de luchtkwaliteit binnenshuis
  • Tegen waterstofsulfide
  • Tegen andere micro-organismen (bacteriën en schimmels)
   

  De Perform+ filterblok, waarmee de EOLIS Air Manager standaard is uitgerust, bestaat uit drie hoofdcomponenten:

   

  • Bacteriedodend, virusdodend en acaricidenfilter - gecertificeerd EN 1276 en EN 14675
  • Actieve koolstoffilter met een zeer hoge dichtheid
  • HEPA H13 filter van medische kwaliteit - gecertificeerd EN 1822-4
    
  De combinatie van deze filters met andere innovatieve technologieën, zoals kiemdodende UV-C-lampen en de exclusieve actieve zuurstof-functie, draagt bij aan de prestaties van de EOLIS Air Manager-luchtreinigers op alle vervuilende stoffen in de lucht binnenshuis.
   
  De kwaliteit van de gebruikte, gecertificeerde en individueel geteste HEPA-filters, is bovendien in overeenstemming met de INRS-aanbevelingen van oktober 2020 met betrekking tot de te nemen voorzorgsmaatregelen tegen Covid-19.
   
  Het Nationaal Onderzoeks- en Veiligheidsinstituut voor de Preventie van Arbeidsongevallen en -ziekten (onder toezicht van de Sociale Zekerheid) schrijft in zijn nota het volgende over luchtzuiveraars: "Alleen toestellen die zijn uitgerust met HEPA-filters van de klasse H13 volgens de norm 1822-1 kunnen effectief aërosols tegenhouden."
   

  Totale onschadelijkheid garandeert extra doeltreffendheid

  In een in 2017 gepubliceerde studie heeft het ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) ook de aandacht gevestigd op de noodzaak om de prestaties van bepaalde luchtzuiveraars aan te tonen, maar ook om ervoor te zorgen dat ze de kwaliteit van de binnenlucht niet aantasten door nieuwe verontreinigende stoffen te produceren.

   

  EOLIS Air Manager geeft op dit punt een onmiskenbaar antwoord door het verhogen van de veiligheid. Dit betekent dat het toestel de lucht zuivert en, dankzij zijn ecologisch design, geen vervuilende stoffen produceert of uitstoot tijdens zijn werking. Deze onschadelijkheid voor de gezondheid is met de steun van het ADEME geverifieerd in het kader van het ETV-programma (Environmental Technology Verification), dat door de Europese Commissie is opgezet.
   

×
Mentions légales

Ce site web appartient à la société ALPHA-HEALTHCARE SRL.
Utilisation et contenu
Dans ces conditions générales et d’emploi (les "Conditions d'utilisation") nous établissons les règles d'accès et d'utilisation de ce site Internet (le "Site"). Lisez attentivement ces conditions d'utilisation. En utilisant ce site Web, vous indiquez automatiquement que vous respecterez ces conditions d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions d'utilisation, ou une partie de celles-ci, vous ne devez pas utiliser notre site Web.
Nous pouvons régulièrement modifier ou mettre à jour tout ou partie de ces conditions d'utilisation ou de notre politique de confidentialité; si tel est le cas, la nouvelle version sera publiée sur ce site. Votre utilisation continue de ce site Web est considérée comme une acceptation de ces nouvelles conditions d'utilisation; vous devez donc également visiter cette page régulièrement.
Alpha-HealthCare ne fournit pas de conseils médicaux ni de services médicaux. Les informations sur ce site Web ne remplacent pas les soins médicaux. Si vous avez ou pensez avoir un problème de santé, vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé agréé.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, schémas, données, noms de produit ou d’entreprise, textes, illustrations, etc., est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Delitonic ou à des tiers titulaires de ces droits.
Liens vers des sites tiers
Le site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web qui n'appartiennent pas à Alpha-HealthCare et ne sont pas exploités par nous. Ces sites Web tiers ne sont ni développés ni surveillés par nous. Alpha-HealthCare n'est donc pas responsable du contenu de ces sites Web et / ou des règles utilisées par ces sites Web en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, votre vie privée et le traitement de vos données personnelles lorsque vous visitez ces sites Web.
Si vous visitez des sites Web tiers via les liens sur le site Web, vous devez lire les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité des sites Web respectifs. Nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité ne s'appliquent pas aux sites Web tiers.
Fournir des liens vers d'autres sites Web ne signifie pas que nous soutenons les sites Web pertinents ou que nous offrons des garanties concernant le contenu ou les services et produits y vendus et y fournis. 
DISCLAIMER/LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
A-HC essaie de s'assurer que le contenu de notre site Web est exact et ne contient pas d'informations incorrectes ou obsolètes. Cependant, nous ne sommes pas responsables de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Le site est accessible en ligne "dans son état actuel". Les informations qu'il contient sont donc de nature plus générale. Les informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques à l'utilisateur. Cependant, Alpha-HealthCare ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations sur ce site.
Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter Alpha-HealthCare en utilisant les informations fournies dans l'avant-dernier article «Informations sur la société» de ce document. Le contenu du site peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans préavis ni notification. Alpha-HealthCare ne garantit pas le bon fonctionnement du site et ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un dysfonctionnement ou d'une indisponibilité temporaire du site ou pour toute forme de dommages, directs ou indirects, résultant de l'accès ou de l'utilisation du site.
Privacy/confidentialité et RGPD
Si vous acceptez de respecter ces conditions d'utilisation, vous acceptez également de vous conformer à notre politique de confidentialité:
Déclaration de confidentialité
En utilisant certaines parties de ce site, en vous abonnant à une éventuelle newsletter, vous fournissez des informations qui vous permettent de vous identifier en tant que personne. Cela est uniquement valable pour nos produits et pour nos services et nos informations et que si vous en donnez l'autorisation. Vos données personnelles sont traitées conformément aux dispositions du règlement général européen sur la protection des données (également connu sous le nom de règlement général sur la protection des données ou «RGPD»).
Cette politique de confidentialité s'applique aux services d'Alpha-HealthCare. Nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité des autres sites et ressources associés à notre site Web, mais nous vous y référons pour trouver les informations dont vous avez besoin.
En utilisant ce site Web, vous acceptez cette politique de confidentialité.
Concernant vos données personnelles enregistrées, vous avez toujours le droit de les :
• demander et consulter,
• (faire) changer,
• (faire) supprimer.
Ceci est possible pour une ou plusieurs entrées dans différentes bases de données.
Vous pouvez également demander à être supprimé de toutes les bases de données. Vous serez alors "oublié" et ne serez en aucun cas contacté.
Si vous implémentez les modifications ou la suppression vous-même, cela prendra effet immédiatement. Si vous soumettez une demande de modification, cela sera fait dès que possible et au moins dans les 30 jours.
Comment exercez-vous vos droits?
Cela peut se faire en envoyant une simple demande à info@alpha-healtcare.be
Toujours indiquer:
• Prénom et nom de la personne que vous souhaitez supprimer ou modifier.
• Adresse e-mail de la personne que vous souhaitez supprimer ou modifier.
• Quels changements vous souhaitez apporter ou que vous souhaitez que la personne soit supprimée.
Vos données personnelles sont traitées en respectant également les règles du RGPD par processus :
nom propre + nom propre organisation + adresse + éventuellement: numéro de téléphone + adresse e-mail.
Quelles données sont collectées?
Seules les données personnelles collectées sont nécessaires pour remplir une certaine partie de nos services ou pour vous envoyer des informations.
Cela peut être:
• prénom et nom
•adresse e-mail
• adresse du domicile
• adresse professionnelle
•     	numéro de téléphone
•     	Numéro de TVA
Dans les formulaires, certaines informations sont requises (généralement marquées d'un *), ces informations sont nécessaires pour vous fournir le service souhaité.
D'autres informations - non marquées d'un * - peuvent être utiles, mais ne sont pas absolument nécessaires. Vous choisissez de saisir ou non les données ici.
Aucun profil marketing n'est créé sur la base des données saisies ou des cookies placés (voir ci-dessous).
Pourquoi vos données personnelles sont-elles conservées?
Vos données personnelles sont utilisées dans un but spécifique (et uniquement à cette fin) avec les fondements juridiques suivants:
• Formulaire de contact: pour répondre à votre question, donner une réponse (effectuer la mission).
Une exception à cela ne peut être faite qu'avec votre autorisation explicite.
Combien de temps vos données seront-elles conservées?
Les données personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour vous fournir le service que vous avez activé ou pour lequel vous avez autorisé. Vos données personnelles seront
conservées pendant 5 ans maximum après la dernière utilisation.
Transfert à des tiers
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers. Nous n'utilisons des services qui traitent des données personnelles que si nous avons un accord de traitement avec eux, s'ils sont nécessaires pour nos services et la fourniture d'informations et s'ils peuvent garantir le stockage sécurisé des données personnelles avec une garantie de confidentialité.
Vos données personnelles ne seront transmises que si cela est nécessaire aux fins pour lesquelles vous avez autorisé et fourni les données personnelles ou si cela est légalement requis et autorisé (par exemple dans le cadre d'une enquête judiciaire).
Par exemple, un tiers est engagé pour:fournir une infrastructure informatique (y compris des logiciels de réservation, des logiciels de vente…);
Si vous donnez une autorisation explicite pour cela, vos données personnelles seront partagées avec des tiers, par exemple: xxxxx, xxxxxx et xxxxxx. Vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans préjudice de la légalité du traitement de son retrait.
Nous ne fournissons pas de données personnelles aux parties situées en dehors de l'UE, à l'exception de Google.
Les mineurs
Nous ne traitons les données personnelles des mineurs (personnes de moins de 16 ans) que si une autorisation écrite a été donnée par le parent ou le représentant légal.
ou
Nous n'avons absolument aucune intention de collecter des données sur les visiteurs du site qui sont mineurs, même s'ils ont la permission des parents ou des tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur est mineur. Par conséquent, assurez-vous que vous êtes impliqué dans les activités en ligne de vos enfants mineurs pour éviter que leurs données ne soient traitées par nous ou nos partenaires.
Sécurité des données
Les ordinateurs et les connexions Internet sur lesquels vos données personnelles sont stockées et transportées sont protégés au mieux contre le piratage, l'installation de logiciels malveillants et toute autre utilisation inappropriée. Les ordinateurs et le réseau ne peuvent être connectés qu'avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Quiconque peut consulter ou connaître vos données personnelles au nom d'Alpha-HealthCare est lié par la confidentialité de ces informations. Une sauvegarde des données personnelles est effectuée afin de pouvoir les restaurer en cas d'incidents physiques ou techniques. Tous les employés d'Alpha-HealthCare ont été informés de l'importance de protéger les données personnelles et la confidentialité.
Stockage automatique des données non personnelles
Lors d'une visite sur ce site, les données relatives à l'utilisation du site sont automatiquement enregistrées. Ce ne sont que des données non personnelles et anonymes (par exemple, votre adresse IP n'est pas conservée). Nous analysons ces informations avec Google Analytics (lisez la politique de confidentialité de Google et de Google Analytics pour plus d'informations) afin d'améliorer notre site Web, cependant aucune information personnelle n'est conservée ou transmise à Google et à d'autres tiers.
Cookies
Ce site utilise des cookies fonctionnels et analytiques. Cela se fait de manière anonyme.
En bref: les cookies fonctionnels améliorent le fonctionnement de notre site Web, les cookies analytiques nous disent quelque chose sur la façon dont le site Web est utilisé. Aucune donnée personnelle n'est collectée ou transmise. Les cookies ne sont pas utilisés à des fins de marketing ou de publicité.
Vous pouvez désactiver et activer les cookies dans les paramètres de votre navigateur et également les supprimer.
Facebook, Twitter et autres médias sociaux
Ce site contient des boutons de partage pour les réseaux de médias sociaux. Le code derrière ces boutons - lorsqu'ils sont utilisés - place un cookie sur votre ordinateur. Les règles de confidentialité des réseaux sociaux s'appliquent à cela. Nous n'avons aucune influence sur et ne sommes pas responsables de ce que ces réseaux font avec vos données personnelles.
Nous n'avons également aucun contrôle sur la façon dont les autres utilisateurs des médias sociaux interagissent avec vos informations après avoir partagé quelque chose publié sur notre site Web.
Modifications
Cette déclaration de confidentialité est susceptible d'être modifiée. Nous ajustons les règles et conditions pour protéger au mieux votre vie privée et pour gérer vos données personnelles de manière transparente. Jetez donc un coup d'œil régulier à nouveau. Le dernier changement date du 1er juillet 2020
Si ça tourne mal ...
Nous traitons vos données personnelles aussi soigneusement que possible et les gardons en sécurité. En cas de problème, nous vous informerons dans les plus brefs délais et ferons tout notre possible pour limiter les dégâts.
La diffusion de vos données personnelles en raison de vols de données ou de fuites de données ne peut donner lieu à des réclamations en dommages et intérêts contre nous.
SÉCURITÉ DE PAIEMENT
Si le site Internet propose une boutique en ligne, Alpha-HealthCare prendra un fournisseur de paiement sécurisé reconnu sur le marché, tel que le système de paiement Ogone qui gère le traitement des paiements en ligne et la sécurité des paiements en ligne. Le mécanisme Ogone permet de garantir la confidentialité des données de paiement. Toutes les transactions de paiement sont traitées automatiquement via un serveur protégé. Les données personnelles (notamment les numéros de cartes bancaires) ainsi échangées sont illisibles et donc inutilisables par des tiers.
LES DONNÉES DE LA SOCIETE
Alpha-HealthCare SRL ou A-HC
Siège social: RUE BERGR MIMIE 5 - B-1450 Chastre
Courriel: info@alpha-healthcare.be    	Web: www.alpha-healthcare.be
Tel: +32 (0) 10 / 876.769              	Banque: BNP Paribas Fortis SA
Compte bancaire IBAN: BE47 0018 4984 6580 BIC: GEBABEBB
Numéro d'entreprise - TVA: BE 0705.825.349
×
Mentions légales

Ce site web appartient à la société ALPHA-HEALTHCARE SRL.
Utilisation et contenu
Dans ces conditions générales et d’emploi (les "Conditions d'utilisation") nous établissons les règles d'accès et d'utilisation de ce site Internet (le "Site"). Lisez attentivement ces conditions d'utilisation. En utilisant ce site Web, vous indiquez automatiquement que vous respecterez ces conditions d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions d'utilisation, ou une partie de celles-ci, vous ne devez pas utiliser notre site Web.
Nous pouvons régulièrement modifier ou mettre à jour tout ou partie de ces conditions d'utilisation ou de notre politique de confidentialité; si tel est le cas, la nouvelle version sera publiée sur ce site. Votre utilisation continue de ce site Web est considérée comme une acceptation de ces nouvelles conditions d'utilisation; vous devez donc également visiter cette page régulièrement.
Alpha-HealthCare ne fournit pas de conseils médicaux ni de services médicaux. Les informations sur ce site Web ne remplacent pas les soins médicaux. Si vous avez ou pensez avoir un problème de santé, vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé agréé.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, schémas, données, noms de produit ou d’entreprise, textes, illustrations, etc., est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Delitonic ou à des tiers titulaires de ces droits.
Liens vers des sites tiers
Le site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web qui n'appartiennent pas à Alpha-HealthCare et ne sont pas exploités par nous. Ces sites Web tiers ne sont ni développés ni surveillés par nous. Alpha-HealthCare n'est donc pas responsable du contenu de ces sites Web et / ou des règles utilisées par ces sites Web en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, votre vie privée et le traitement de vos données personnelles lorsque vous visitez ces sites Web.
Si vous visitez des sites Web tiers via les liens sur le site Web, vous devez lire les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité des sites Web respectifs. Nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité ne s'appliquent pas aux sites Web tiers.
Fournir des liens vers d'autres sites Web ne signifie pas que nous soutenons les sites Web pertinents ou que nous offrons des garanties concernant le contenu ou les services et produits y vendus et y fournis. 
DISCLAIMER/LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
A-HC essaie de s'assurer que le contenu de notre site Web est exact et ne contient pas d'informations incorrectes ou obsolètes. Cependant, nous ne sommes pas responsables de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Le site est accessible en ligne "dans son état actuel". Les informations qu'il contient sont donc de nature plus générale. Les informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques à l'utilisateur. Cependant, Alpha-HealthCare ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations sur ce site.
Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter Alpha-HealthCare en utilisant les informations fournies dans l'avant-dernier article «Informations sur la société» de ce document. Le contenu du site peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans préavis ni notification. Alpha-HealthCare ne garantit pas le bon fonctionnement du site et ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un dysfonctionnement ou d'une indisponibilité temporaire du site ou pour toute forme de dommages, directs ou indirects, résultant de l'accès ou de l'utilisation du site.
Privacy/confidentialité et RGPD
Si vous acceptez de respecter ces conditions d'utilisation, vous acceptez également de vous conformer à notre politique de confidentialité:
Déclaration de confidentialité
En utilisant certaines parties de ce site, en vous abonnant à une éventuelle newsletter, vous fournissez des informations qui vous permettent de vous identifier en tant que personne. Cela est uniquement valable pour nos produits et pour nos services et nos informations et que si vous en donnez l'autorisation. Vos données personnelles sont traitées conformément aux dispositions du règlement général européen sur la protection des données (également connu sous le nom de règlement général sur la protection des données ou «RGPD»).
Cette politique de confidentialité s'applique aux services d'Alpha-HealthCare. Nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité des autres sites et ressources associés à notre site Web, mais nous vous y référons pour trouver les informations dont vous avez besoin.
En utilisant ce site Web, vous acceptez cette politique de confidentialité.
Concernant vos données personnelles enregistrées, vous avez toujours le droit de les :
• demander et consulter,
• (faire) changer,
• (faire) supprimer.
Ceci est possible pour une ou plusieurs entrées dans différentes bases de données.
Vous pouvez également demander à être supprimé de toutes les bases de données. Vous serez alors "oublié" et ne serez en aucun cas contacté.
Si vous implémentez les modifications ou la suppression vous-même, cela prendra effet immédiatement. Si vous soumettez une demande de modification, cela sera fait dès que possible et au moins dans les 30 jours.
Comment exercez-vous vos droits?
Cela peut se faire en envoyant une simple demande à info@alpha-healtcare.be
Toujours indiquer:
• Prénom et nom de la personne que vous souhaitez supprimer ou modifier.
• Adresse e-mail de la personne que vous souhaitez supprimer ou modifier.
• Quels changements vous souhaitez apporter ou que vous souhaitez que la personne soit supprimée.
Vos données personnelles sont traitées en respectant également les règles du RGPD par processus :
nom propre + nom propre organisation + adresse + éventuellement: numéro de téléphone + adresse e-mail.
Quelles données sont collectées?
Seules les données personnelles collectées sont nécessaires pour remplir une certaine partie de nos services ou pour vous envoyer des informations.
Cela peut être:
• prénom et nom
•adresse e-mail
• adresse du domicile
• adresse professionnelle
•     	numéro de téléphone
•     	Numéro de TVA
Dans les formulaires, certaines informations sont requises (généralement marquées d'un *), ces informations sont nécessaires pour vous fournir le service souhaité.
D'autres informations - non marquées d'un * - peuvent être utiles, mais ne sont pas absolument nécessaires. Vous choisissez de saisir ou non les données ici.
Aucun profil marketing n'est créé sur la base des données saisies ou des cookies placés (voir ci-dessous).
Pourquoi vos données personnelles sont-elles conservées?
Vos données personnelles sont utilisées dans un but spécifique (et uniquement à cette fin) avec les fondements juridiques suivants:
• Formulaire de contact: pour répondre à votre question, donner une réponse (effectuer la mission).
Une exception à cela ne peut être faite qu'avec votre autorisation explicite.
Combien de temps vos données seront-elles conservées?
Les données personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour vous fournir le service que vous avez activé ou pour lequel vous avez autorisé. Vos données personnelles seront
conservées pendant 5 ans maximum après la dernière utilisation.
Transfert à des tiers
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers. Nous n'utilisons des services qui traitent des données personnelles que si nous avons un accord de traitement avec eux, s'ils sont nécessaires pour nos services et la fourniture d'informations et s'ils peuvent garantir le stockage sécurisé des données personnelles avec une garantie de confidentialité.
Vos données personnelles ne seront transmises que si cela est nécessaire aux fins pour lesquelles vous avez autorisé et fourni les données personnelles ou si cela est légalement requis et autorisé (par exemple dans le cadre d'une enquête judiciaire).
Par exemple, un tiers est engagé pour:fournir une infrastructure informatique (y compris des logiciels de réservation, des logiciels de vente…);
Si vous donnez une autorisation explicite pour cela, vos données personnelles seront partagées avec des tiers, par exemple: xxxxx, xxxxxx et xxxxxx. Vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans préjudice de la légalité du traitement de son retrait.
Nous ne fournissons pas de données personnelles aux parties situées en dehors de l'UE, à l'exception de Google.
Les mineurs
Nous ne traitons les données personnelles des mineurs (personnes de moins de 16 ans) que si une autorisation écrite a été donnée par le parent ou le représentant légal.
ou
Nous n'avons absolument aucune intention de collecter des données sur les visiteurs du site qui sont mineurs, même s'ils ont la permission des parents ou des tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur est mineur. Par conséquent, assurez-vous que vous êtes impliqué dans les activités en ligne de vos enfants mineurs pour éviter que leurs données ne soient traitées par nous ou nos partenaires.
Sécurité des données
Les ordinateurs et les connexions Internet sur lesquels vos données personnelles sont stockées et transportées sont protégés au mieux contre le piratage, l'installation de logiciels malveillants et toute autre utilisation inappropriée. Les ordinateurs et le réseau ne peuvent être connectés qu'avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Quiconque peut consulter ou connaître vos données personnelles au nom d'Alpha-HealthCare est lié par la confidentialité de ces informations. Une sauvegarde des données personnelles est effectuée afin de pouvoir les restaurer en cas d'incidents physiques ou techniques. Tous les employés d'Alpha-HealthCare ont été informés de l'importance de protéger les données personnelles et la confidentialité.
Stockage automatique des données non personnelles
Lors d'une visite sur ce site, les données relatives à l'utilisation du site sont automatiquement enregistrées. Ce ne sont que des données non personnelles et anonymes (par exemple, votre adresse IP n'est pas conservée). Nous analysons ces informations avec Google Analytics (lisez la politique de confidentialité de Google et de Google Analytics pour plus d'informations) afin d'améliorer notre site Web, cependant aucune information personnelle n'est conservée ou transmise à Google et à d'autres tiers.
Cookies
Ce site utilise des cookies fonctionnels et analytiques. Cela se fait de manière anonyme.
En bref: les cookies fonctionnels améliorent le fonctionnement de notre site Web, les cookies analytiques nous disent quelque chose sur la façon dont le site Web est utilisé. Aucune donnée personnelle n'est collectée ou transmise. Les cookies ne sont pas utilisés à des fins de marketing ou de publicité.
Vous pouvez désactiver et activer les cookies dans les paramètres de votre navigateur et également les supprimer.
Facebook, Twitter et autres médias sociaux
Ce site contient des boutons de partage pour les réseaux de médias sociaux. Le code derrière ces boutons - lorsqu'ils sont utilisés - place un cookie sur votre ordinateur. Les règles de confidentialité des réseaux sociaux s'appliquent à cela. Nous n'avons aucune influence sur et ne sommes pas responsables de ce que ces réseaux font avec vos données personnelles.
Nous n'avons également aucun contrôle sur la façon dont les autres utilisateurs des médias sociaux interagissent avec vos informations après avoir partagé quelque chose publié sur notre site Web.
Modifications
Cette déclaration de confidentialité est susceptible d'être modifiée. Nous ajustons les règles et conditions pour protéger au mieux votre vie privée et pour gérer vos données personnelles de manière transparente. Jetez donc un coup d'œil régulier à nouveau. Le dernier changement date du 1er juillet 2020
Si ça tourne mal ...
Nous traitons vos données personnelles aussi soigneusement que possible et les gardons en sécurité. En cas de problème, nous vous informerons dans les plus brefs délais et ferons tout notre possible pour limiter les dégâts.
La diffusion de vos données personnelles en raison de vols de données ou de fuites de données ne peut donner lieu à des réclamations en dommages et intérêts contre nous.
SÉCURITÉ DE PAIEMENT
Si le site Internet propose une boutique en ligne, Alpha-HealthCare prendra un fournisseur de paiement sécurisé reconnu sur le marché, tel que le système de paiement Ogone qui gère le traitement des paiements en ligne et la sécurité des paiements en ligne. Le mécanisme Ogone permet de garantir la confidentialité des données de paiement. Toutes les transactions de paiement sont traitées automatiquement via un serveur protégé. Les données personnelles (notamment les numéros de cartes bancaires) ainsi échangées sont illisibles et donc inutilisables par des tiers.
LES DONNÉES DE LA SOCIETE
Alpha-HealthCare SRL ou A-HC
Siège social: RUE BERGR MIMIE 5 - B-1450 Chastre
Courriel: info@alpha-healthcare.be    	Web: www.alpha-healthcare.be
Tel: +32 (0) 10 / 876.769              	Banque: BNP Paribas Fortis SA
Compte bancaire IBAN: BE47 0018 4984 6580 BIC: GEBABEBB
Numéro d'entreprise - TVA: BE 0705.825.349